25 Jun 2017 Sun 13:25 - Москва Торонто - 25 Jun 2017 Sun 06:25