12 Jul 2020 Sun 20:20 - Москва Торонто - 12 Jul 2020 Sun 13:20