25 Jun 2017 Sun 13:20 - Москва Торонто - 25 Jun 2017 Sun 06:20