18 Jun 2018 Mon 06:40 - Москва Торонто - 17 Jun 2018 Sun 22:40