23 Jul 2017 Sun 21:40 - Москва Торонто - 23 Jul 2017 Sun 14:40