06 Jul 2020 Mon 02:50 - Москва Торонто - 05 Jul 2020 Sun 19:50