04 Jun 2023 Sun 20:07 - Москва Торонто - 04 Jun 2023 Sun 13:07