16 Jun 2019 Sun 13:40 - Москва Торонто - 16 Jun 2019 Sun 06:40