12 Jul 2020 Sun 00:40 - Москва Торонто - 11 Jul 2020 Sat 17:40