16 Jun 2019 Sun 13:50 - Москва Торонто - 16 Jun 2019 Sun 06:50