12 Jul 2020 Sun 20:06 - Москва Торонто - 12 Jul 2020 Sun 13:06