06 Jul 2020 Mon 03:19 - Москва Торонто - 05 Jul 2020 Sun 20:19