05 Feb 2023 Sun 09:40 - Москва Торонто - 05 Feb 2023 Sun 02:40