17 Jun 2019 Mon 06:09 - Москва Торонто - 16 Jun 2019 Sun 23:09