25 Jun 2017 Sun 20:23 - Москва Торонто - 25 Jun 2017 Sun 13:23