23 Jul 2017 Sun 21:42 - Москва Торонто - 23 Jul 2017 Sun 14:42