12 Jul 2020 Sun 18:06 - Москва Торонто - 12 Jul 2020 Sun 11:06