17 Jun 2019 Mon 06:29 - Москва Торонто - 16 Jun 2019 Sun 23:29