17 Jun 2019 Mon 06:07 - Москва Торонто - 16 Jun 2019 Sun 23:07