12 Jul 2020 Sun 19:04 - Москва Торонто - 12 Jul 2020 Sun 12:04