16 Jul 2018 Mon 07:50 - Москва Торонто - 15 Jul 2018 Sun 23:50